kategoria: rewitalizacja

Rewitalizacja Parku Miejskiego i przebudowa Placu Niepodległości w Zakopanem

Rewitalizacja Parku Miejskiego i przebudowa Placu Niepodległości w Zakopanem

Laureat w kategorii „Rewitalizacja”

W ramach projektu zrewitalizowano park miejski, którego obszar podzielono na pięć stref: sportu, reprezentacyjną, kultury, wypoczynku, ochrony układu przyrodniczego. Dzięki kompleksowemu projektowi park stał się miejscem przyjaznym, gdzie można uprawiać sport, relaksować się i odpoczywać, a także obcować z kulturą i sztuką.

szczegóły

kategoria: zabytek

Konserwacja zabytków Lublina - Kaplicy Trójcy Świętej i zabudowy Wzgórza Zamkowego oraz Bramy Krakowskiej

Konserwacja zabytków Lublina - Kaplicy Trójcy Świętej i zabudowy Wzgórza Zamkowego oraz Bramy Krakowskiej

Laureat w kategorii „Zabytek”

Dzięki realizacji projektu przywrócono walory estetyczne najcenniejszego zasobu zabytkowego Lublina: Zamku Lubelskiego z romańskim donżonem z XIII w., Kaplica Trójcy Świętej z bizantyńsko-ruskimi freskami z 1418 r. oraz gotyckiej Bramy Krakowskiej z XIV w. Kaplica Trójcy Świętej, nazywana Kaplicą Zamkową jest jednym z najcenniejszych i najciekawszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce i w Europie.

szczegóły
Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie

Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie

Projekt polegał na remoncie XIX-wiecznego pałacyku Czapskich oraz unikalnego pawilonu muzealnego w którym stworzono nowy oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. Nowoczesna ekspozycja ukazuje historię mennictwa polskiego na przykładzie 2500 najcenniejszych monet, medali i banknotów, a także prezentuje starodruki, mapy i rękopisy.

szczegóły
Rewitalizacja elewacji budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Rewitalizacja elewacji budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Projekt polegał na kompleksowej rewitalizacji elewacji budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wały Chrobrego, na których usytuowany jest obiekt, to nie tylko doskonałe tarasy widokowe, ale jednocześnie najbardziej reprezentacyjna część Szczecina. Ta swoista wizytówka miasta, jest miejscem plenerów fotograficznych, spacerów i spotkań mieszkańców oraz osób przyjezdnych.

szczegóły

kategoria: produkt promocyjny

Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski

Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski

Laureat w kategorii „Produkt promocyjny”

Celem projektu był wzrost zainteresowania Wielkopolską jako regionem niezwykle atrakcyjnym turystycznie, bogatym w zabytki historyczne związane z początkami państwa polskiego, wśród których to właśnie Gniezno odgrywa znaczącą rolę. Projekt, realizowany w latach 2011 – 2012, polegał na promocji regionu w mediach regionalnych, ogólnopolskich a także na promocji zewnętrznej (bilbordy w największych miastach Polski).

szczegóły
Literacka Małopolska

Literacka Małopolska

Literacka Małopolska to projekt, poprzez który województwo i jego stolica, Kraków, chcą przekazywać swoje dziedzictwo literackie oraz włączyć się w budowanie sieci współpracy regionów w dziedzinie literatury. Głównym celem projektu jest promocja Małopolski jako regionu szczególnie związanego z historią polskiej i europejskiej literatury oraz historią języka polskiego.

szczegóły

kategoria: obiekt turystyczny

obiekt_turystyczny_sanok_1

Galicyjski Rynek – budowa sektora miejskiego w Parku Etnograficznym w Sanoku

Laureat w kategorii „Obiekt turystyczny”
Zwycięzca w głosowaniu internautów

Projekt polegał na rekonstrukcji centrum galicyjskiego miasteczka z równoczesnym pokazaniem wszystkich jego funkcji – społecznych, gospodarczych i kulturowych. Po wieloletnich przygotowaniach naukowych, w tym gromadzeniu dokumentacji i eksponatów, wzniesiono i zrekonstruowano 29 obiektów.

szczegóły
obiekt_turytyczny_gdansk_1

Adaptacja i Wyposażenie Gdańskiego Centrum Muzyczno-Kongresowego Etap II

Rewitalizacja zabytkowych budowli po elektrociepłowni Ołowianka oraz ich adaptacja na cele kulturalne i turystyczne umożliwiła prowadzenie dalszych prac inwestycyjnych, w wyniku których na Gdańskie Centrum Muzyczno-Kongresowe składają się dziś m.in.: sala koncertowo-kongresowa, foyer, studio nagrań, spichlerz królewski z 1606 r. zaadaptowany na siedzibę kadry zarządzającej Filharmonią, jak również hotel Królewski.

szczegóły

kategoria: turystyka aktywna

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment

Laureat w kategorii „Turystyka aktywna”

Kompleks wyciągów narciarskich WOSiR SZELMENT leży na pograniczu gmin Jeleniewo i Szypliszki w woj. podlaskim. Obiekty zostały zbudowane w latach 2007–2008. Nowoczesny, położony 15 km od Suwałk kompleks wyciągów narciarskich zapewnia stały całoroczny dostęp do różnorodnych form turystyki aktywnej, zarówno w okresie lata jak i zimy.

szczegóły
Bory Tucholskie – w labiryntach natury – wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski

Bory Tucholskie – w labiryntach natury – wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski

W ramach projektu stworzono zaplecze dla kajakarzy spływających Brdą – jedną z najciekawszych polskich rzek. Do dyspozycji oddano sześć stanic wodnych z pomostami do cumowania, zadaszonymi wiatami, stojakami na rowery, miejscami na ogniska i ławami, a nocleg oferują trzy pola biwakowe wyposażone w zaplecze sanitarne, stanowiska do karawaningu, boiska sportowe oraz place zabaw dla dzieci.

szczegóły

kategoria: turystyka transgraniczna i międzynarodowa

Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej – Edukacja, Ekologia i Historia

Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej – Edukacja, Ekologia i Historia

Laureat w kategorii „Turystyka transgraniczna i międzynarodowa”

Dzięki współpracy miasta Eggesin, gminy Police i Ogrodu Zoologicznego w Ueckermünde powstał Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Ośrodek poprzez swoją działalność propaguje wiedzę o ochronie środowiska i naukach przyrodniczych wśród społeczeństwa, również poprzez transgraniczną wymianę doświadczeń w tym zakresie.

szczegóły
Rowerowa Kraina

Rowerowa Kraina

W ramach projektu powstała aplikacja na urządzenia mobilne pełniąca rolę przewodnika po "Rowerowej Krainie", czyli najciekawszych szlakach wokół Szklarskiej Poręby i gmin sąsiednich. Zmodernizowano i zbudowano także infrastrukturę techniczną, w tym tablice z mapami regionu transgranicznego oraz stojaki rowerowe.

szczegóły

kategoria: miejsce przyjazne dzieciom

miejsce_przyjazne_dzieciom_wlodawa_1

Poprawa dostępności do zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej dla mieszkańców Włodawy

Laureat w kategorii „Miejsce przyjazne dzieciom”

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie powstała tuż po II wojnie światowej, ale dopiero dzięki środkom z Funduszy Europejskich w latach 2011–2012 przeprowadzona została jej gruntowna rozbudowa i modernizacja. W ramach projektu pomieszczenia biblioteczne podzielone zostały na trzy strefy: Słowo, Muzyka i Obraz. Wszystkie elementy wyposażenia nawiązują do tego podziału przestrzeni.

szczegóły
miejscePrzyjazne_dzieciom_kielce_1

Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny

W ramach projektu powstał oznakowany szlak drogowy o długości ok. 130 km łączący najciekawsze obiekty geologiczne i archeologiczne województwa świętokrzyskiego. Wybudowano też dwa kluczowe obiekty prezentujące unikatowe dziedzictwo tego regionu: Centrum Geoedukacji i zespół obiektów obsługujących Rezerwat Przyrodniczo-Archeologiczny w Krzemionkach
 

szczegóły
Rozbudowa Parku Miniatur w Inwałdzie

Rozbudowa Parku Miniatur w Inwałdzie

Dotychczasowy park miniatur wzbogacony został o makietę placu św. Marka wraz z bazyliką w skali 1:10, bajkowy zamek oraz XV - wieczną warownię wraz z podzamczem. Ponadto wybudowano zaplecze gastronomiczne i sanitarno – socjalne. Kompleks wenecki - plac św. Marka, bazylika i dzwonnica św. Marka to największa budowa w parku.

szczegóły